Uddannelse

DTU Vindenergi tilbyder et unikt udbud af uddannelsesmuligheder inden for vindenergi. Tilbuddene omfatter både kandidatprogrammer og efteruddannelseskurser til industrien, og emnerne favner bredt lige fra aerodynamik til atmosfærefysik og grid-integration og offshore vindenergi. 

I 2017 lancerede DTU Vindenergi ny online masteruddannelse, der berører alle aspekter af den vindenergiteknologi, som udvikles og anvendes på instituttet.

Instituttet har nedsat en rådgivningskomité, hvor repræsentanter fra industrien og tidligere studerende deltager. Komitéen udgør et forum for diskussion og udvikling af nye tiltag, der skal sikre, at de studerende bliver godt rustet til det arbejdsmarked de skal ud til.