Strategiske Alliancer og Partnerskaber

DTU Vindenergi arbejder tæt sammen med virksomheder, forskningsinstitutter, universiteter m.m.  Det tætte samarbejde har resulteret i en række strategiske alliancer og partnerskaber.

EERA JP WIND
European Energy Research Alliance (EERA) er en alliance bestående af europæiske offentlige forskningscentre og universiteter. Det er en af hjørnestenene i den europæiske strategiske energiteknologiplan (SET-Planen).

EERA omfatter af mere end 175 forskningscentre og universiteter som arbejder aktivt sammen på 17 fælles forskningsprogrammer. De fælles EERA-projekter er i overensstemmelse med SET-planen og de er vigtige i forhold til samarbejdet uden for Europas grænser. Repræsentanter fra EERA repræsenterer ofte det europæiske videnskabelige samfund sammen med Europa-Kommissionen ved arrangementer i Asien, USA og Brasilien.

ETIPWind
European Technology and Innovation Platform on Wind Energy (ETIPWind) er en samling eksperter fra Europa bestående af centrale aktører fra vindmølleindustrien samt politiske institutioner og forskningsinstitutter. DTU Vindenergi er en del af styregruppen for ETIPWind.

EAWE
EAWE er en samling af forskningsinstitutioner og universiteter i Europa, der arbejder på forskning inden for og udvikling af vindenergi. EAWE er et vigtigt partnerskab i forhold til at fastholde Europa som foregangsområde inden for innovation i vindenergien.

WindEurope
WindEurope er et talerør for vindmølleindustrien, der aktivt fremmer vindkraft i Europa og på verdensplan. Der er flere end 500 aktive medlemmer i WindEurope, og de repræsenterer mere end 50 lande. Blandt medlemmerne er førende vindmølleproducenter, komponentleverandører, forskningsinstitutter, udviklere, entreprenører, el-udbydere samt økonomi- og forsikringsselskaber. DTU Vindenergi er medlem af WindEuropes ledelse.

IEA - International Energy Agency
IEA kigger på det brede spektrum af energispørgsmål, herunder udbud og efterspørgsel af olie, gas og kul, vedvarende energiteknologier, el-markeder, energieffektivitet, adgang til energi, efterspørgselsstyring og meget mere. 

IEA er fortaler for politikker, som vil øge pålideligheden, prisen og bæredygtigheden i energisektoren i de 29 lande, der er medlem af IEA.

Logo IEA Wind

Logo eawe

Logo EERA

Logo ETIP Wind

Logo Wind Europe