Nationale partnerskaber

DTU Vindenergi leder det danske forskningskonsortium for vindenergi og samarbejder med en lang række forskningsinstitutioner, myndigheder og universiteter. 

Megawind
DTU Vindnergi er desuden en del af det nationale partnerskab MegaWind, der har til formål at oprette og koordinere Danmarks forsknings- og innovationsindsats indenfor vindenergi samt at give den strategisk retning. MegaWind er et partnerskab som omfatter hele Danmarks vindmølleindustri. 

Tekniske standarder
Instituttet har gennem de sidste 20 år ledet utallige internationale arbejdsgrupper for teknisk standardisering af vindenergi og vi står i spidsen for den danske komité på området. Dette arbejde foregår i samarbejde med universiteter, forskningsinstitutioner, teknologiske institutter, myndigheder, virksomheder og diverse organisationer for tekniske standarder.

Photo: Michael Courtney, DTU Wind Energy

 

Photo: Michael Courtney, DTU Wind Energy