Organisation

DTU Vindenergi er organiseret i 3 divisioner og 14 sektioner. Den organisatoriske opbygning afspejler vindenergis nye rolle i energisystemerne samt som det fortsatte behov for udvikling af ny vindmølle-teknologi og materialeforskning.

Organogram