Energiøerne: En Mars-mission for energisystemet

I 2020 besluttede Folketinget at udvikle og bygge to energiøer: en på Bornholm i Østersøen og en anden som en kunstig ø i Nordsøen. Det kaster udfordringer og muligheder af sig, som tre danske energiprofessorer afdækker i et nyt hvidpapir. Særligt ser forskningen tre problemstillinger.

Opførelsen af to fuldt funktionelle energiøer inden 2033 kan af tre primære årsager sidestilles med en “Mars-mission” for det danske energisystem. For det første er der en betydelig kløft mellem de tilgængelige omkostningseffektive teknologier og de, der er nødvendige for at realisere visionen om energiøerne. For det andet er der behov for nye operationelle modeller for innovation i den offentlige/private sektor for at udforme, planlægge, bygge og drive øerne omkostningseffektivt og driftssikkert. For det tredje vil øerne være produktions- og testinfrastruktur for den forandring, der vil transformere energisystemet i Danmark og globalt de kommende årtier, når nærmer os 100 % uafhængighed af fossile brændstoffer i 2050.

De tre problemstillinger kaster fra et forskningsmæssigt synspunkt spørgsmål af sig som: 

 • Hvordan designer vi de elektriske systemer på offshore-energiøer, så de er pålidelige, sikre og robuste overfor kendte og ukendte trusler, herunder cybersikkerhed og voldsomt vejr til havs?  
 • Hvordan udvider vi energisystemet på en sikker, gnidningsfri, robust og effektiv måde?
 • Hvordan betjener, styrer og balancerer vi et energisystem, der er 100 % baseret på vedvarende energi og derfor ingen konventionel inerti har, der kan afbalancere nettet, hvis der pludselig sker en uforudset hændelse - eksempelvis et fald i energiproduktionen eller en fejl på en højspændingslinje.
 • Hvordan forudser og forhindrer vi tekniske fejl, der kunne få flere GW vindkraft i Nordsøen til at forsvinde fra nettet, og dermed potentielt mørklægge hele det europæiske elsystem? 
 • Hvordan integrerer vi offshore-energiøer i det danske energisystem? Her er både tale om en teknisk integration af energiøens el- og eventuelle gasproduktion i fremtidens sammenkoblede energisystem, men også de elektricitetsmarkeder, hvor strømmen og gassen skal sælges i ind-og udland.

Læs hvidbogen, som er offentliggjort på dansk (15. september 2021)

Read the white paper in English.

Biografi og kontakt - hovedforfattere til hvidbogen: 

Øvrige forfattere: Claus Leth Bak (AAU), Mattias Andersson (DTU), Filipe Miguel Faria da Silva (AAU), Hjörtur Jóhansson (DTU), Xiongfei Wang (AAU) og Birte Holst Jørgensen (DTU).

Tre webinarer følger op med synspunkter fra industrien og Staten

De ovennævnte og andre relevante spørgsmål/vinkler bliver diskuteret i hvidpapiret, som følges op af tre webinarer, hvor forskning, industri og stat diskuterer udfordringer og muligheder. 

 

#1 webinar: Energy Islands - A Mars mission for the Danish energy system

 • 27. September 2021, 13:00-14:30

Keynote speakers:

Discussion: 
Moderator: Glenda Napier, CEO, Energy Cluster Denmark. In the panel: Poul-Jacob Vilhelmsen, Chief Project Manager, Energinet, Mads Krogh, Head of Division, Danish Energy Agency, Jacob Østergaard, Professor, DTU Electrical Engineering.

Tilmeld dig her

Se hele webinaret her

#2 webinar: Energy islands as test infrastructure for tomorrows’ energy system

 • 27. October 2021, 14:30-16:00

Keynote speakers:

Discussion:
Moderator: Kristine van het Erve Grunnet, Managing Director Renewables, Danish Energy. In the panel: Troels Stybe Sørensen, Senior Director, Ørsted, Adrian Timbus, Head of Portfolio, Hitachi ABB Power Grids, Christian Frank Flytkjær, Senior Manager, Energinet, Nicolaos A. Cutululis, Professor, DTU Wind Energy

Tilmeld dig her

Se hele webinaret her

#3 webinar: Global cooperation and potential for green growth

 • 30. November, 13:00-14:30 

Keynote speakers:

Discussion:
Moderator: Birte Holst Jørgensen, DTU Wind Energy. In the panel: Peter Marcussen, Director, Energinet, Ole Emmik Sørensen, Director, Global Cooperation, Danish Energy Agency, Susanne Pedersen, Director, UNEP DTU Partnership, Barbara O'Neill, Researcher, NREL, Frede Blaabjerg, Professor, AAU


Tilmeld dig her

Biografi og kontakt - hovedforfattere til hvidbogen: 

 • Nicolaos A. Cutululis, professor, DTU Vindenergi
 • Frede Blaabjerg, professor AAU Energi
 • Jacob Østergaard, professor og centerleder af Center for El og Energi, DTU Elektro

Øvrige forfattere:
Claus Leth Bak (AAU), Mattias Andersson (DTU), Filipe Miguel Faria da Silva (AAU), Hjörtur Jóhansson (DTU), Xiongfei Wang (AAU) og Birte Holst Jørgensen (DTU).

Kontakt

Nicolaos Antonio Cutululis
Professor
DTU Vindenergi
21 32 49 65

Kontakt

Jacob Østergaard
Professor, Centerleder
DTU Elektro
45 25 35 01

Kontakt

Frede Blaabjerg
Professor