Photo: Witold R. Skrzypinski

Vindmølleparkers logistik er for omkostningstung

fredag 25 nov 16
|

Kontakt

Charlotte Bay Hasager
Professor
DTU Wind
46 77 50 14
Logistik udgør næsten en femtedel af de samlede udgifter for en vindmøllepark i hele dens levetid. Det er en overraskende stor andel og derfor en væsentlig post at se nærmere på, hvis man vil bringe mølleparkernes udgifter ned.

Det fremgår af et ph.d.-projekt baseret på virksomheden DONG Energy Wind Powers omkostninger på offshore vindmølleparker. Det er ph.d.-studerende på Aalborg Universitet Thomas Poulsen og seniorforsker Charlotte Hasager fra DTU står bag konklusionen.

De opsigtsvækkende resultater er baseret på interviews med over 15 DONG folk samt en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til 115 DONG ansatte, lige fra chefer til folkene, der har med de enkelte havvindmølleparker at gøre på operationelt niveau. Ifølge de to forskere udgør logistikken alt i alt 18 procent af de samlede omkostninger for en vindmøllepark i hele dens levetid. De ser også nogle muligheder for, hvordan den betragtelige procentdel kan bringes ned.

Der er brug for innovation
Charlotte Hasager sammenligner vindmølleindustriens logistikomkostninger med udviklingen af logistikomkostninger i USA i gennemsnit for mange industrier set over en årrække.
”Vi har stillet skarpt på, hvordan logistikomkostningerne kan nedbringes ved hjælp af innovation”, fortæller Charlotte Hasager og fortsætter: ”Logistik er en del af alle aspekter af en havvindmølleparks levetidsfaser, og organisatorisk har vindmølleindustrien ikke traditionelt haft stort fokus på horisontal organisering af disse kompetencer”.
I mange industrier i USA har man haft fokus på logistik og bragt omkostningerne betragteligt ned i takt med, at de forskellige brancher har gennemgået en modningsproces inden for logistikkens verden.
”Øget opmærksomhed på logistik vil medføre, at omkostningerne for havvindmølleparkerne kan nedbringes. Enten gennem besparelser eller gennem innovation” supplerer Thomas Poulsen.

"”Havvindmøller er kommet for at blive, men vi skal have prisen ned”, siger Charlotte Hasager. "

Strategi for logistik
Thomas Poulsen uddyber: ”I vores studie kiggede vi på innovation som et redskab til at reducere omkostningerne, forbedre sikkerheden og forøge omsætningen for havvindmølleparkerne. Vores forskning bidrog til, at der blev sat fokus på, at der skal være en strategi for logistik i virksomheden, også når det kommer til innovation. Strategien skal understøttes af en horisontalt opbygget organisation, der kan arbejde målrettet med logistik i den enkelte havvindmøllepark samt på tværs af alle parker”.
På sigt skal forbedret logistik bidrage til at bringe priserne på el fra havvindmøller ned, så havvindmølleparker for alvor kan konkurrere med traditionel elproduktion.

”Havvindmøller er kommet for at blive, men vi skal have prisen ned”, slutter Charlotte Hasager.

Læs artiklen om emnet her