Tilfældige vindmøller. De har intet med Vennerslund Energi- og Naturpart at gøre

Vedvarende energi skal nedbringe CO2-udledningen i landbruget

mandag 08 apr 19
|

Kontakt

Niels-Erik Clausen
Lektor
DTU Vindenergi
46 77 50 79

Om Vennerslund Energi- og Naturpark

Vennerslund Energi- og Naturpark er et bæredygtighedsprojekt på Nordfalster. Der planlægges på en opstilling af seks højeffektive vindmøller med en totalhøjde på op til 149,5 meter samt et område på ca. 40 hektar til solceller. Energiparken, der forventes at producere op mod 100.000 MWh strøm svarende til mere end 20.000 familiers gennemsnitlige forbrug, placeres ud til motorvejen E47. Ved rastepladsen Dronninghave etableres ladestationer til elbilder, hvor strømmen kommer direkte fra energikilderne, evt. lagret på en batteriløsning. Derudover udlægges Skiden Vig ved Guldborgsund til et naturområde, og der laves en historisk udstilling om energi- og landsbysamfund på Nordfalster.

Vennerslund Energi- og Naturpark er under behandling i Guldborgsund byråd og forventes endeligt behandlet ultimo 2019/primo 2020. Herefter starter anlægsarbejdet med etablering af de vedvarende energikilder. Efter planen åbnes energi- og naturparken som en attraktion for borgere, turister og uddannelsesinstitutioner i 2021.

Om DTU Link

DTU Link er en del af Danmarks Tekniske Universitet, hvor viden og iværksætterlyst fra hele Region Sjælland mødes i et fællesgavnligt, forskningsbaseret samarbejde. DTU Link kobler forskere med små og mellemstore virksomheder for at skabe innovation og teknologiske nybrud. Som en del af DTU Link får virksomhederne mulighed for at dele viden og sparre med de største faglige kapaciteter inden for teknologi, forskning og innovation. DTU Link tilbyder innovationsforløb, unikke værksteder, laboratorier og faciliteter, hvor virksomhedens idéer kan testes og få et fysisk format. Målet er at skabe løsninger, der kan løfte fremtidens problemer og gøre en forskel for de mange.

Vennerslund Energi- og Naturpark har indgået et forskningssamarbejde med DTU Link. Samarbejdet skal kortlægge, hvordan energien fra vindmøller og solceller kan bruges til at omlægge landbruget på Vennerslund fra et konventionelt landbrug med maskiner, der kører på diesel, til et eldrevet landbrug. Målet er at skabe ny viden, der kan nedbringe CO2-udledningen i landbrugssektoren.

På landsplan er landbrugssektoren en væsentlig bidragyder til udledning af drivhusgasser. Derfor glæder det projektejeren på Vennerslund Energi- og Naturpark, Kim Brockenhuus-Schack, at hans energiprojekt kan blive første skridt til en omlægning af energisystemet i landbruget.

”Vores energipark kommer til at producere en så stor mængde af strøm, at det er helt naturligt at se på, hvordan vi kan bruge en del af strømmen ud over til elnettet til forbrugerne. Med dette forskningsprojekt får vi anvendt den grønne energi helt lokalt, samtidig med at Guldborgsund bliver en foregangscase for den grønne omstilling i landbruget,” forklarer Kim Brockenhuus-Schack.

Forskningssamarbejdet med DTU er kommet i stand via DTU Link, der er et tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Sjælland. Gennem projektet betales op til 300 timer sammen med DTU’s forskere, der anvendes til udviklingen af projektet.

Banebrydende projekt

På Vennerslund, der er et 2.200 hektar stort landbrug med 10 forskellige afgrøder, anvendes omkring 100 liter diesel pr. dyrket hektar om året. Dertil kommer et større energiforbrug til tørring og transportering af korn. Reduktionen af CO2-udledningen ved en omlægning til et elektrisk landbrug vil derfor være betydelig.
"Jeg forventer, at den viden, vi skaber i samarbejde med Vennerslund, efterfølgende vil kunne bruges i andre landbrug og hos maskinproducenter til udvikling af nye maskiner og forbrugsmåder i landbruget"
Niels-Erik Clausen

Med kortlægningen af den kommende energiproduktion og forbruget på Vennerslund vil landbruget på Nordfalster blive banebrydende for omstillingen af hele landbrugssektoren til en elektrisk drift. Det kan have et vidtrækkende potentiale for hele sektoren, bekræfter lektor på DTU Vindenegi, Niels-Erik Clausen.

”I mange år har der været et stort fokus på omstilling af vores produktion af elektricitet til vedvarende energi, omstillingen i privatforbrug og i mindre grad i transportsektoren. Derimod har CO2-udledningen fra maskiner i landbrugsproduktion ikke tidligere været belyst. Jeg forventer derfor, at den viden, vi skaber i samarbejde med Vennerslund, efterfølgende vil kunne bruges i andre landbrug og hos maskinproducenter til udvikling af nye maskiner og forbrugsmåder i landbruget,” siger Niels-Erik Clausen.

På Vennerslund glæder man sig over, at man med forskningsprojektet kan skabe ny viden lokalt.

”Med dette projekt er jeg sikker på, at hele sektoren for energi og ren teknologi vil vende øjnene mod Guldborgsund. Den nye vidensproduktion vil også blive en del af den historie, som vi ønsker at skrive med energi- og naturparken, når vi åbner den for borgere, turister og uddannelsesinstitutioner,” afslutter Kim Brockenhuus-Schack.