IBPC 2021 afholdes i DTU's smukkeste auditoriebygning, bygning 116, som netop har gennemgået en gennemgribende renovering med fokus på lys, akustik og indeklima for at skabe de bedste rammer for læring. Foto: KONTRAFRAME

Verdens største bygningsfysikkonference kommer til Danmark

onsdag 19 maj 21

Kontakt

Carsten Rode
Professor
DTU Byg
45 25 18 52

Om konferencen

  • International Building Physics Conference 2021 foregår 25.-27. august 2021. Det er ottende gang at konferencen afholdes.
  • Du kan vælge at deltage online eller fysisk på DTU’s campus i Kgs. Lyngby.
  • Konferencen foregår på engelsk.
  • Alle med interesse i bygningsfysik er velkomne.
  • Se program og billetpriser, og tilmeld dig på www.ibpc2021.org
  • Få 20 % early bird-rabat, hvis du tilmelder dig senest 25. maj 2021.
  • IBPC 2021 arrangeres af DTU, Syddansk Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Lunds Universitet.

Hvad er bygningsfysik?

Bygningsfysik er læren om varme-, luft- og fugttekniske forhold i bygninger, bygningsdele og bygningsmaterialer. Et centralt formål med bygningsfysikken er at skabe komfortable forhold for mennesker i energieffektive bygninger. Dette skal opnås på en måde, så bygningen og klimaskærmen ikke udsættes for skadelige forhold, såsom fugt der øger risikoen for biologisk vækst, fx skimmel, og forkorter holdbarheden. (Kilde: IDA Bygningsfysik).

DTU er vært for International Buildings Physics Conference 2021, som finder sted 25.-27. august på DTU’s campus i Lyngby. Konferencen foregår både fysisk og online og er en unik mulighed for at møde verdens førende eksperter inden for bygningsfysik.

Hvert tredje år afholdes International Building Physics Conference verden rundt, og i 2021 kommer konferencen til Danmark. DTU er vært og inviterer alle med interesse for bygningsfysik med. Det er en videnskabelig konference, men konferencen er ikke kun for forskere, understreger professor Carsten Rode fra DTU Byg, som er formand for planlægningskomitéen.

”Forskningen i bygningsfysik handler i sidste ende om at skabe et mere bæredygtigt, sundt og holdbart byggeri. De fleste af indlæggene har derfor et praktisk perspektiv, så vi håber, at vi kommer til at se rigtig mange af branchens praktikere, undervisere, studerende og producenter m.fl. Det er en helt unik mulighed for videndeling på dette felt,” understreger Carsten Rode.

300 indlæg

"De fleste af indlæggene har derfor et praktisk perspektiv, så vi håber, at vi kommer til at se rigtig mange af branchens praktikere, undervisere, studerende og producenter m.fl. Det er en helt unik mulighed for videndeling på dette felt."
Professor Carsten Rode, DTU Byg

Konferencen vil over tre dage byde på omkring 300 indlæg fra forskere fra hele verden. Hver dag vil have fire-fem spor med temaer, som spænder over alle aspekter af bygningsfysikken, bl.a. energieffektivitet, innovative materialer, fugt og luftforhold.

Et af de større temaer på konferencen er indeklima, som i mange tilfælde behandles med en bruger- og sundhedsvinkel, fx i forhold til at håndtere forureninger fra materialer og forbedre temperatur og luftkvalitet i bygninger. Den aktuelle situation med COVID-19 afstedkommer også flere indlæg, bl.a. om hvordan smitte spreder sig indendørs, og hvordan smitterisiko kan opspores, kontrolleres og forebygges i bygninger, fx med ventilation.

Akustik og lysforhold er også godt repræsenteret, bl.a. med undersøgelser af nye, innovative glasteknologier til styring af temperatur og lys.

”Jeg er glad for at se, at der også er flere bidrag om lys og akustik, som vi ikke tidligere har haft så meget med på vores konferencer, men som også er en del af bygningsfysikken,” siger Carsten Rode.

Ny viden om biobaserede materialer

Carsten Rode vurderer, at omtrent en tredjedel af indlæggene er tro mod den klassiske bygningsfysik, som omhandler varme-, luft- og fugttekniske forhold i bygninger og materialer.

”Selvom det er et gammelt forskningsområde, bliver man ved med at forfine viden ved hjælp af nye eksperimentelle metoder. I dag kan man jo fx studere materialeegenskaber helt ned på molekyleniveau,” siger Carsten Rode.

Der kommer hele tiden nye produkter på markedet, og på dette års konference vil en del af indlæggene især omhandle biobaserede materialer, såsom træ, hamp og papiruld.

”Mange er i dag fortalere for biobaserede materialer, og der kan forskningen hjælpe med at undersøge og vurdere, hvordan materialerne virker i praksis. Jeg forventer, at vi på konferencen får nogle erkendelser med objektiv dokumentation på dette område,” siger Carsten Rode.

Vi kan lære meget af andre byggeskikke

Indlægsholderne repræsenterer 45 forskellige lande, og dermed er der også repræsenteret mange forskellige byggeskikke fra Arktis til Middelhavet og fra Amerika til Asien. Det kan vi lære meget af, mener Carsten Rode.

”Der er meget tradition i den måde, vi bygger på. Der kan være stor forskel på, hvordan vi bygger, bare på tværs af Øresund. Der er masser af inspiration i at mødes og se de forskellige nationale og regionale anvendelser af materialer, konstruktioner og løsninger. Her kan vi virkelig lære af hinanden internationalt, og det er bl.a. derfor, vi har behov for en verdenskonference inden for bygningsfysik,” siger han.

Gå på opdagelse programmet, og se de forskellige muligheder for at deltage. Køber du en billet senest 25. maj, er der 20 % rabat at hente! Se mere på www.ibpc2021.org