DFF_group_2020

DTU Vindenergi modtager millioner i støtte til grønne projekter

tirsdag 15 dec 20
|

Kontakt

Julia Kirch Kirkegaard
Seniorforsker
DTU Vindenergi
93 51 14 31

Kontakt

Alfredo Peña
Seniorforsker
DTU Vindenergi
46 77 50 55

Kontakt

Ali Sarhadi
Forsker
DTU Vindenergi
93 51 35 05
Se DFFs pressemeddelelse med beskrivelser af alle støttede projekter
Tre grønne forskningsprojekter på DTU Vindenergi modtager i alt 14 mio. kr. fra Danmarks Frie Forskningsfond.

Danmarks Frie Forskningsfond har i alt uddelt 333 mio. kroner til 65 forskningsprojekter inden for den grønne omstilling. Pengene er øremærket ny forskning inden for klima, natur og miljø. DTU Vindenergis tre stolte modtagere af deres andel af forskningsmidlerne vil arbejde på at styrke forskningen inden for områderne: vejrmodeller til anvendelse på havvindmølleparker, bæredygtighed inden for materialer til bl.a. vindmøller samt den ofte meget tekniske tilgang i samfundsdebatten om den grønne omstilling til vedvarende energi.

Julia Kirch Kirkegaard modtager støtte til projektet ”Controversies in the green transition: The case of wind turbine sound and its politicisation (Co-Green)”:

Projektet sigter mod at fremme vores forståelse af, hvordan kontroverser over den grønne omstilling til vedvarende energi til tider risikerer at blive forværret af en næsten rent teknisk tilgang til problemet og dets løsninger. En sådan ”teknificering” er med til at afkoble den grønne omstilling fra politik, hvilket paradoksalt nok fører til, at omstillingen bliver (re)politiseret, dvs. gjort til et politisk spørgsmål og til et stridsmål. For at undersøge dette fokuserer vi på udviklingen af vindkraft, især på hvordan lyden fra vindmøller bliver opfattet som anfægtelig 'støj'. Med basis i Science & Technology Studies (STS) undersøger vi de forskellige former for viden, der findes om den lyd, der bliver udsendt fra vindmøller. Dette danner et grundlag for vores efterfølgende undersøgelse af, hvordan lyd fra vindmøller bliver politiseret i specifikke vindmølleparkprojekter. Til slut eksperimenterer vi i gennem ’co-creation’ workshops med, hvordan forskellige former for viden om lyd kan nå en form for bedre overensstemmelse. Projektet bidrager dels til feltet inden for videnskabelig kommunikation inden for STS ved at koble det til den grønne omstilling og social acceptance-litteraturen, og dels til kontroversstudier ved at kombinere det med co-creation teori.

Alfredo Peña modtager støtte til projektet “The project Multi-scale Atmospheric Modeling Above the Seas”:
Projektet Multi-scale Atmospheric Modeling Above the Seas (MAMAS) undersøger numeriske metoder til at integrere bølgemønstre, der varierer både i tid og rum, i en numerisk vejrmodel. Havoverflader er dog vanskelige at få med i atmosfæriske modeller på grund af bølgernes tilfældige og rumlige og tidslige variationer. For at det skal lykkes, er det nødvendigt, at forudsigelsesmodellen har to specifikke egenskaber: For det første skal modellen kunne virke med såkaldt nesting, således at en bred vifte af atmosfæriske strømningsmønstre kan simuleres. For det andet skal modellen have høj opløsning, f.eks. gennem såkaldt large eddy simuleringsfunktion, hvori noget af turbulensen er opløst og en anden del er modelleret.

MAMAS sigter mod at undersøge effekten af bølgefelter på både den marine atmosfære, ved dennes forskellige bevægelsesskalaer, og for ydeevnen af havmølleparker. I projektet vil vi evaluere atmosfærens virkning på både vindmølle- og vindmølleparkens ydeevne og strømninger efter vindmøllerne under hensynstagen til havbølgernes effekt. Vi planlægger at sammenligne denne påvirkning med resultater fra koblet atmosfære-bølge modellering.

Ali Sarhadi modtager støtte til projektet: Thermo-mechanical model for 3D printing of sustainable thermoplastic composites (SustainPrint):

I industrien benytter man såkaldt termohærdede kontinuerlige fiberforstærkede kompositter (CFRC'er) til fremstilling af materialer til brug inden for vindenergi, farmaceutisk industri, byggeri og andre steder. I dag er kompositterne typisk ikke genanvendelige, men det ønsker man nu i projektet her at bidrage til at lave om på, så man, for at gøre CFRC’erne bæredygtige, i stedet vil bruge genanvendelige termoplastiske CFRC'er. Parallelt med denne udvikling vil man anvende 3D-udskrivning, da denne teknik vist sig at være en af de mest lovende teknikker til fremstilling af geometrisk komplekse, bæredygtige sammensatte strukturer. For at fremstille strukturer af høj kvalitet med nøjagtige geometriske dimensioner og høj mekanisk ydeevne må man imidlertid løse de udfordringer, der er forbundet med induceret restspænding (dvs. fastlåste spændinger i den fremstillede struktur) og forvrængning af de 3D-trykte strukturer. Projektet sigter mod at udvikle en fysikbaseret termomekanisk model, valideret af eksperimenter, til at forudsige den endelige geometri og restspændingstilstand for en termoplastisk CFRC-struktur, der skal printes. Resultatet af projektet vil lette optimeringen af printprocessen og overgangen til digital direkte fremstilling og dermed bane vejen for den automatiserede omkostningseffektive fremstilling af højtydende og bæredygtige CFRC'er.