DTU sætter fokus på overfladebeskyttelse af vindmøllevinger

fredag 26 okt 18
|

Kontakt

Leon Mishnaevsky
Seniorforsker
DTU Vindenergi
46 77 57 29

Om projektet

  • Projekttitel: DURALEDGE
  • Innovationsfonden støtter med 11.7 millioner kroner
  • Ansvarlig: Bent F. Sørensen og Leon Mishnaevsky Jr., DTU Vindenegi

Innovationsfonden støtter projektet med 11,7 millioner kroner. Målet med projektet er, at forbedre levetiden for vindmøllevinger samt reducere service & vedligeholdelsesomkostningerne under driften af møllerne.

Som det er i dag oplever vindmølleejerne betydelige energitab på mange vindmøller. Årsagen hertil er bl.a., at forkanten på vindmøllevingerne bliver udsat for bl.a. regn, og det skaber slidtage problemer. Derfor skal vindmøllevingerne ofte repareres, og det er en dyr udgift, der ofte løber op i flere millioner kroner.

Det vil et nyt projekt fra DTU Vindenergi gøre op med. Sammen med Vestas Wind Systems A/S, Siemens Gamesa Renewable Energy, LM Wind Power, Hempel A/S og tyske Covestro Deutschland AG vil DTU Vindenergi få fremstillet og testet vindmøller med forskellige coating systemer for at se, hvilken der yder den bedste beskyttelse af møllevingen, forklarer Leon Mishnaevsky Jr., seniorforsker på DTU Vindenergi og projektkoordinator for DURALEDGE, som projektet hedder:

”Med projektet vil vi blandt andet udvikleet nyt beskyttende coating system, som det hedder. Det nye beskyttende system vil gøre vindmøllernes overflader mere modstandsdygtige mod slidtage fra vejr og vind. Dermed vil vindmøllerne være mere holdbare, så der produceres mere vindenergi samtidig med, at vedligeholdelsen bliver billigere,” forklarer han.

Kaj Morbech Halling, der er ansvarlig for Vestas vindmøllevingegruppe er glad for at være en del af projektet:

”Forkanterosion på vinger er ganske afgørende for vindindustrien som helhed at få løst, idet det vil reducere omkostningerne til vedligeholdelse. Projektet ’Duraledge’ er interessant, fordi vi sigter mod at afdække de grundlæggende skadesmekanismer, som forårsager erosion. Hvis dette lykkes, er der mulighed for, at et spektrum af løsninger kan identificeres som erosions modstandsdygtige. Dermed er det bedste kommercielle grundlag skabt for at reducere eller eliminere vedligeholdelsesomkostningerne,” siger han.

Også hos Hempel glæder man sig til at komme i gang med projektet:

"Hempel er den førende globale leverandør af vindmøllecoating, og vi ser frem til at kunne bidrage med vores udviklingsressourcer og kompetencer for derigennem at kunne beskytte slutkundernes investeringer," siger Lars Rindom Jensen, Group Manager for Blade Coatings hos Hempel A/S.

"Forkanterosion er en stor udfordring i vindbranchen, og et solidt beskyttelsessystem er nødvendigt for at understøtte industriens fortsatte konkurrence mod de konventionelle energikilder. ’Duraledge’ projektet skal afdække de bagvedliggende erosionsmekanismer således vi kan basere vores coating udvikling på et bedre datagrundlag. Vi har ganske simpelt brug for mere viden for at kunne udvikle et solidt coating system som kræver et minimum af vedligehold i møllernes levetid," forklarer han.