Meet the future Jenna Iori

Meet the future - Jenna Iori

tirsdag 09 feb 21

Kontakt

Jenna Iori
Ph.d.-studerende
DTU Vindenergi

Jenna Iori er ph.d. studerende på DTU Vindenergi i sektionen System Engineering and Optimization. Det har hun været siden 2019, så hun er lidt over halvvejs i studiet.

”Ideen om at lave ph.d.’en kom helt naturligt, for jeg havde allerede en interesse i vindenergi, fra da jeg tog min master i vindenergi her på instituttet,” fortæller Jenna Iori fra sit hjem i Roskilde. Vi er mødtes online på Zoom, så Jenna kan berette om sit liv som ph.d. studerende på Institut for Vindenergi, og hun har masser at fortælle.

Oprindelig kommer Jenna fra Grenoble i Frankrig, og hun tog sin første master på École polytechnique i Paris. Her fik hun lyst til at rejse og opleve verden, mens hun fagligt fattede interesse for bæredygtig energi. ”Jeg ønskede at lære at forstå vindmøller og bæredygtig energi,” fortæller Jenna og fortsætter: ”Så jeg valgte at tage en master i vindenergi ud fra min interesse i området.” Jenna kom fra et studie i Frankrig i mekanik med en tilgang, der med hendes ord var overvejende ”generalistisk”, og hun ønskede i højere grad at specialisere sig. Det får hun lov til nu i sektionen System Engineering and Optimization på DTU Vindenergi. ”Mit fokus er på optimering – og på hvordan man finder det bedste vindmølledesign,” siger hun. Hun arbejder således med at optimere vindmølledesign ud fra flere discipliner: dels vindmøllevingernes struktur, dvs. vingernes længde, dimensioner og de mekaniske egenskaber, dels aerodynamikken og endelig kontrollen af vindmøllevingernes bevægelser i forhold til ændringerne i vindens hastighed.

På spørgsmålet om hvor, Jenna tror, hendes forskning vil blive brugt, forklarer hun, at hendes forskning vil have potentiale til at blive anvendt i vindmølleindustrien i designprocessen, hvor disciplinerne interagerer med hinanden. ”Fx vil mine resultater kunne bruges til at se på hvordan, vindmøllevingernes design har betydning for hele systemets ydeevne,” fortæller hun engageret og tilføjer: ”Jeg ved jo ikke, om mine resultater nogensinde vil blive anvendt af industrien, men jeg håber selvfølgelig, de vil.”

Hvordan oplever du kulturen på Institut for Vindenergi?

”Jeg følte mig velkommen på instituttet lige fra starten. Det var blandt andet takket være forsker Jenni Rinker, der var min mentor, da jeg påbegyndte mit ph.d. studium på DTU Vindenergi. Hun hjalp mig med mange praktiske emner i starten.”
Jennas sektionsleder Katherine Dykes har også været med til at sørge for, at Jenna blev glad for den nye arbejdsplads. Katherine lavede sociale arrangementer, og det har været medvirkende til, at Jenna befinder sig godt socialt i sektionen. Jenna sætter også pris på den åbne kommunikation, hun møder blandt kollegerne. Hun kan godt lide den uformelle tone: Ingen tiltaler hinanden ”Sir” eller ”Professor”, og det er befriende, synes Jenna. ”Der er intet strengt hierarki, og alle støtter hinanden og taler sammen på kryds og tværs,” siger hun og uddyber: ”Det gælder også i samarbejdet om forskningen med min ph.d.vejleder Professor Mathias Stolpe og medvejleder Michael McWilliam.” Jennas kontakt til de andre ph.d.studerende er mindre lige nu, end når hun har sin gang på campus, fordi alle medarbejdere på DTU er hjemsendt pga. coronasituationen. ”Vi ph.d. studerende har tit talt sammen i hverdagen eller mødtes ved kaffemaskinen og fået en snak, og den slags social interaktion er svær at skabe, når vi ikke har vores gang på campus,” siger Jenna.

Har du et godt råd til kommende ph.d. studerende her på instituttet?
“Jeg har to råd: Først og fremmest er det vigtigt at sige, at det at lave en ph.d. er en uddannelse. Det er ikke meningen, at du fra dag et skal kunne gøre alt det, en forsker kan. Det er en del af læreprocessen, at man ind i mellem møder udfordringer.Mit andet råd handler om vejlederne. Ligesom i alle andre forhold mellem mennesker fungerer det bedst, når man kommunikerer! Det er derfor vigtigt at tale sammen, når tingene bliver udfordrende, og det bliver de let. Fx hvis du kommer lidt bagud i forhold til din plan, eller hvis noget af det, du har skrevet, bliver afvist, så kan man let blive stresset eller bekymret. Der er det vigtigt at være åben om det, og vejlederen er der for at hjælpe,” slutter Jenna.