MES
 

Meteorology and Remote Sensing

 

Vores ambition er at gøre vinden synlig gennem avanceret fjernmålingsteknologi. Ved at undersøge atmosfæriske strømningsfænomener relateret til vindressourcer, vindmøllepladsforhold og atmosfæriske forhold generelt kan vi udvikle bedre design og placering af vindmølleparker, øge energiproduktionen og reducere belastningen.

 

Med fokus på den laveste del af atmosfæren udvikler og bruger vindlidar, som scanner til at validere meteorologiske teorier og modeller, der er relevante for vindenergi. Vi måler også havvind via satellit for at forstå strømmen ved vindmølleparker. Vi karakteriserer turbulens og nedbør, som skaber ugunstige forhold for vindmøller.

 

Sektionsleder

Jakob Mann
Professor og sektionsleder
DTU Vindenergi
46 77 50 19

Disciplines

 • Boundary-layer meteorology
 • Remote sensing of wind and other quantities relevant for wind energy
 • Anemometry
 • Experimental meteorology
 • Applied photonics

Competences

 • Analysis and interpretation of meteorological observations
 • Remote sensing of wind with profiling, turbine mounted, and scanning Doppler lidars
 • Analysis and interpretation of satellite data
 

Research area & applications

 • Doppler lidars for research in wind resources, wind turbine control, wind tunnels, and flow around wind turbines and other objects
 • Extraction of wind resources, flow patterns, waves, precipitation, and sea temperature offshore and land surface characteristics from satellites
 • Experimental validation of theories and models of flow in the atmosphere and around wind turbines