Forskningssektioner

Sektionerne er enheder, der fokuserer på udvikling og gennemførelse af forsknings- og innovationsaktiviteter på instituttet. Fokus, rolle og ansvar spænder fra sektioner med involvering i grundlæggende videnskab til andre med betydeligt internationalt engagement uden for Europa og andre, der arbejder tæt sammen med industrien i test og målinger.