Billede af en windscanner. Billedet er taget af Michael Courtney, DTU Vindenergi

WindScanner

Windscanner.eu er en forskningsinfrastruktur, der bruges til at scanne vindfelter.

Windscanner.eu er en infrastruktur, hvis formål er at kortlægge hele 3D vindfelter omkring vindmøller, vindmølleparker, broer, bygninger, skove og bjerge i hele verden. 

WindScannere giver detaljerede målinger af vindens strømning i atmosfæren. Sådanne målinger er afgørende for at optimere design og placering af vindmøller. Derfor er WindScanners en vigtigt forskningsinfrastruktur, så vindenergi kan gøres billigere og mere pålidelig, til gavn for samfundet.

Windscanner.eu teknologi
Traditionelle vindhastighedsmålinger registreres ved brug af mekaniske anordninger såsom cup anemometers og vindfaner, De bliver monteret på de punkter, som skal undersøges.

Normalt bliver vindfanerne monteret på meteorologiske (MET) tårne. Men med WindScanners gøres noget andet. En WindScanner er sammensat af flere jordbaserede og strålestyrede lidars. På den måde gør WindScanners brug af laserlys til at måle vindhastigheder.

WindScanners kan placeres på afstand fra flere hundrede meter til flere kilometer fra det sted, som skal undersøges. En lidar kan kun måle vindhastigheden i pegeretning af laserstrålen. For at måle vindhastighed og vindretning, er man nødt til at gøre brug af flere lidars.

Der findes to forskellige typer af WindScanners. Den ene er egnet til kortere strækninger (ca. 300 meter), mens den anden er egnet til længere strækninger (5-10 km.).

Kontakt

Torben Krogh Mikkelsen
Emeritus
DTU Vindenergi
46 77 50 09