DTUs Forskningsmølle, der også er kendt som V52

Forskningsmøllen V52

Forskningsmøllen V52 fra Vestas står på Risø som en del af møllerækken langs med fjorden. Vindmøllen er på 850 kW og kom til DTU i 2015.

Vindmøllen bliver brugt til forskernes eksperimenter på DTU. Især til tests af meteorologisk udstyr, strukturelle og elektriske målinger, samt verificering af beregningsmodeller. Arbejdet medfører bedre værktøjer til at optimere nuværende vindmøller og konstruere den næste vindmøllegeneration.

Forskningsmøllen er en variabel speed pitch reguleret vindmølle og fungerer derved som hovedparten af ”store” moderne vindmøller i megawatt-klassen. Så på trods af forskningsmøllens relativt lille størrelse på 74 meter og en effekt på 850 kW er det muligt at udføre forsøg, som har relevans for den seneste generation af vindmøller. Vestas V52 er Vestas’ mest solgte model: over 2100 af slagsen står der rundt omkring i verden.

DTU's egen forskningsfacilitet

DTU ejer selv møllen. Vi har derfor frihed til selv at prioritere og udføre de forsøg, som har relevans for DTU’s forskning. Desuden er vindmøllen placeret tæt på forskernes arbejdsplads. Det letter arbejdsgangen, når der skal gennemføres praktiske forsøg eller laves ændringer i testopstillingerne.