Samarbejde

DTU Vindenergi har været med helt fra starten af udviklingen af en vindenergisektor og instituttet er idag anerkendt for sin viden og ekspertise.  DTU Vindenergi har på den baggrund en unik position i en global kontekst og samarbejder med verdens førende forskningsinstitutioner og universiteter.