Virtual Campus Hub

onsdag 04 dec 13
|

Kontakt

Merete Badger
Seniorforsker
DTU Vindenergi
46 77 50 02

Mere information

Læs om Virutal Campus Hub her
Læs om WAsP her 
Se projektet på YouTube her

Andre undervisningssteder

Læs om Khan Academy her
Læs om Coursera her

 

Den europæiske internetstruktur Géant styrker universiteters samarbejde

Initiativ til projektet:
En kontakt fra Jørgen Kjems (tidligere direktør for DTU Risø) åbnede døren for, at DTU Vindenergi kunne deltage i projektet Virtual Campus Hub. Det begyndte for to år siden da Merete Badger fra sektionen Meterologi blev involveret i et EU-projekt om den europæiske internetstruktur Géant. I projektet ønskede EU at forbinde universiteter på tværs af landegrænser og gøre forskere i stand til at videndele med andre forskere fra deres eget universitet med eget brugernavn og password. Projektet var et unikt first-mover skridt, fordi DTU Vindenergi, som en del af Danmarks Tekniske Universitet med dette initiativ, henvendte sig til professionelle i industrien.

Det har været et par spændende år med udvikling og innovation inden for E-læring. Og Merete Badger fortæller med engagement, hvordan projektet er forløbet:

Det krævede 15-20 kollegers samarbejde og en ekstern konsulent med stor erfaring inden for E-læring. Konsulenten foreslog Gilly Salmons 5 trinsmodel om E-moderating, som blev grundlaget for pædagogikken bag det online-kursus, der blev udviklet på baggrund af det eksisterende efteruddannelseskursus WAsP (software til analyse af vindressourcer i forbindelse med opsætning af vindmøller). Kurset henvender sig til professionelle inden for vindenergiindustrien og tager normalt 3 dage, hvor kursisterne er fysisk tilstede.

E-læring er på mange måder en win-win situation for både kursister og undervisere. Der er en tendens mod færre kursister fra Europa og flere fra Asien, Amerika og Australien. Med online-kurset er der ingen rejsetid og rejseomkostninger, ingen udfyldelse af visumformularer og ventetid, samt en stor økonomisk besparelse. Ligeledes har kursisterne også mere tid til at reflektere over kursets indhold, og mulighed for at diskutere indbyrdes.

’From Salmon, G. (2011). E-moderating. The key to teaching and learning online. 3rd Ed. Routledge: London and New York’.

En lærerig proces i flere faser:

Test-kursus nummer ét:

Efter det første projektår var WAsP kurset klart til at blive afprøvet. Der blev inviteret 12 interne kolleger fra DTU Vindenergi, som var villige til at prøve det af og komme med respons på undervisningen.
Det blev til et 5 ugers onlineforløb med 9 moduler, hvilket står i stor kontrast til de 3 dages kursus.Testen viste, at kvaliteten af de lydoptagelser som meteorologisektionen selv havde stået for i testudgaven var utilstrækkelige.
Fremadrettet blev alle optagelserne foretaget i DTUs learninglabstudier på DTU Campus Lyngby, og det gav en markant bedre lydkvalitet. Indfødte engelsktalende kollegaer fik rollerne som speakers til undervisningen.

Test-kursus nummer to:
Efter evalueringen blev der afholdt et andet online testkursus, hvor der blev inviteret 24 kursister, 12 fra industrien og 12 andre fra partneruniversiteterne svenske KTH, italienske Polito og hollandske TU/e.
Deltagerne var fordelt over hele verden, og forløbet blev fordoblet fra 5 til et 10 ugers forløb. Den efterfølgende respons har været positiv, fordi kursisterne fandt at arbejdsmængden var passende i forhold til at have arbejde ved siden af, og de fandt det berigende at have tid til at fordybe sig i forståelsen af WAsP softwaret.

Pædagogikken i on-line test-kurset:
Som nogen af de første introducerede DTU Vindenergi små forelæsninger af ca. 10 minutters varighed kombineret med quizzer (multiple choice prøver) for at finde ud af, om de studerende havde lært det de skulle undervejs. Et dialogforum, hvor de kunne stille spørgsmål og diskutere forskellige emner online var en del af konceptet og samtidig var systemet lagt fleksibelt an, så de kunne logge sig på systemet, uanset hvilket tidszone de boede i. En af udfordringerne for underviserne var, at få alle kursister med, så alle nåede det samme ’pensum’ i løbet af en uge.

Erfaringer fra kurserne:

Gilly Salmons 5 trinsmodel var et godt udgangspunkt for opbygningen af E-læringskurset. Underviserne, der kaldes E-moderatorer på kurset, fandt en model, der virker og giver kursisterne mod på at videndele, og kommunikere online.
Det var opmuntrende at se, hvordan den interaktive kommunikation i form af gruppediskussioner, gruppearbejde og spørgsmål til underviserne var med til at fastholde kursisternes motivation og deltagelse.
E-moderatorerne fandt frem til, at det var vigtigt at være opmærksom på kursisternes indlæring og udvikling. Og den interaktive kommunikation var med til at langt de fleste kursister henholdsvis 100% og 83% bestod de to test-kurser.


Graferne viser kursisternes tilfredhed med kurset.

Endnu en erfaring var, at kursisterne og underviserne viste stor tilfredshed med muligheden for at arbejde fleksibelt med systemet. De kunne selv vælge hvornår og hvor meget tid de ville bruge på deres indlæring af softwareprogrammet, som de havde fået en 3 måneders licens til. Flere af kursisterne gav udtryk for at det gav dem mere tid til at reflektere over undervisningsmateriale og gav bedre grundlag for gennemarbejdede spørgsmål til underviseren.

Det endelige resultat er meget positivt, og kursisterne var meget tilfredse med den måde undervisningen blev tilrettelagt på.

Et par citater fra kursisterne: 

”Jeg vil sige at E-moderatorerne og kursisterne var meget aktive. Det var let at lære!!!” (Yolanda Loureiro Rodriguez, Spanien).

Jeg var begynder inden for dette område, og jeg har virkelig lært meget i dette kursusforløb. Jeg synes strukturen var virkelig god, og diskussionerne bidrog markant til indlæringen”, (Adhemar Araoz, Sverige).

Perspektiver for fremtiden:
Som afrunding på projektet fortalte Merete Badger lidt om, hvordan hun ser fremtiden for E-læring:

”E-læring på tværs af grænser i universitetsverdenen er fortsat i en rivende udvikling. Det vil i fremtiden blive brugt meget mere i undervisningsverdenen, hvor forelæsninger kan ses hjemme og den aktive/interaktive del af undervisningen i højere grad vil foregå på universiteterne mellem underviser og studerende, der som fænomen hedder ’Flipped Classroom’”. I dag findes der andre undervisningsprogrammer, der henvender sig til et bredere publikum f.eks.Khan Academy og Cousera. Her er undervisningen gratis at følge. Tusindvis af studerende bruger disse organisationer, men de er mere overladt til sig selv, og bliver ikke på samme måde vejledt og fuldt gennem undervisningsforløbet som WAsP E-læring, hvor der er meget fokus på en enkelte kursists succes.

Merete Badger er meget tilfreds med de erfaringer, som hun og hendes kolleger har høstet i projektforløbet, og deres videndeling breder sig som ringe i vandet, når andre kolleger og folk udefra kommer og vil vide mere om, hvordan de har gjort, og hvilke råd og erfaringer de kan give videre.
Virtual Campus Hub var delvist økonomisk støttet af den Europæiske Kommission under det 7. rammeprogram.