Billede af blæseren i vindtunnelen

Poul la Cour Tunnel

Den 10. april 2018 blev Poul la Cour Tunnellen på DTU Risø Campus indviet. Vindtunnelen er en del af den nationale forskningsinfrastruktur og betjener både forskningsinstitutioner og industri globalt.

Vindtunnelen er blandt de største universitetsejede tunneler i verden, og kombinationen af testmuligheder gør vindtunnelen til den eneste af sin slags, ikke bare nationalt, men også globalt. Dette skyldes vindtunnelens størrelse, høje strømningshastigheder og muligheden for at kombinere målinger af aerodynamik og støj. Man kan for eksempel udsætte en del af en møllevinge for vindstyrker op til 105 meter i sekundet eller 378 km/t. Det svarer til tre gange orkanstyrke.

Vinden bliver skabt af en stor blæser med en diameter på 4,7 meter. Testsektionen er indkapslet i et lyddødt rum for at undgå refleksioner og absorbere støj. Grundet testsektionens størrelse er det også muligt - udover vingesektioner til vindmøller -  at teste andre elementer, f.eks. nedskallerede modeller af hele vindmøller, af huse og af køretøjer. 

Vindtunnelmodeller, som for eksempel kan være en vingesektion, monteres i testsektionen, og imens den udsættes for den kunstige vind fra blæseren, måles trykket, både på vingen og testsektionens vægge for at bestemme de trykkræfter, som luften påvirker modellen med. Støjen måles med mikrofoner placeret uden for selve strømningen i det lyddøde rum, der omgiver testsektionen. 

Design
Vindtunnelen er designet, så man i testsektionen har en strømning med ensartet hastighed over hele tværsnittet og lav turbulens. For at spare energi, for at kunne styre strømningens temperatur og for at reducere turbulensen re-cirkuleres strømningen, så den skal passere igennem fire hjørner, som er monteret med ledeskovle, der hjælper med at dreje strømningen om hjørnerne. Samtidig øges tværsnitsarealet hele vejen fra testsektionen tilbage til stagnationskammeret. I stagnationskammeret er der forskellige net, der ensretter strømningen og gør den lavturbulent. En kontraktion sørger derefter for at accelerere strømningen op til maksimal hastighed i testsektionen.

For at kunne få et retvisende billede af støjen fra vingen i testsektionen er støj fra blæser og andre komponenter minimeret. Poul la Cour Tunnelen er bygget i samarbejde med Styrelsen for Uddannelse og Forskning og Region Sjælland.

Læs mere om vindtunnelen på dens hjemmeside.

Poul la Cour vindtunnel

Photo: Timm Becker
Poul la Cour Vindtunnelen er bygget i samarbejde med Styrelsen for Uddannelse og Forskning og Region Sjælland.

Kontakt

Christian Bak
Professor
DTU Wind
46 77 50 91

Fakta om vindtunnelen

De faktiske mål for tunnelen (selve kanalen og ikke de medfølgende installationer):

  • Længde=65,2m
  • Bredde=26,9m
  • Højde=6,5m

Det lyddøde rums indre dimensioner er:

  • Længde=13,0m
  • Bredde=11,0m
  • Højde= 11,5m