Forskning

DTU Vindenergi forsker i samarbejde med førende danske og internationale universiteter, forskningsinstitutter og vindenergiindustrien. Vores forskning har sit udgangspunkt i udfordringerne og behovene for udvikling og anvendelse af vindenergi, for at understøtte skiftet mod en økonomi uden kulstofsudledning, der bekæmper klimaændringer og sikrer fortsat vækst i vindenergisektoren.